Απάντηση στο σχόλιο

Βυζαντινό Γεφύρι Στο Δρόμο Παροικιάς - Λευκών 

Βυζαντινό Γεφύρι Στο Δρόμο Παροικιάς - Λευκών

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα και γεφυρώνει τον ποταμό Βροντά.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε ανάμεσα στον Κώστο και στις Λεύκες κατάντη του τσιμεντογέφυρου.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Παρ, 15/03/2013
Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα: 
Λεύκες
Χρονολογία: 
14ος αιώνας μ.Χ.
Μορφή: 
Δίτοξο
Κατάσταση: 
Καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 537
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτό: Γιαννάκος Γιώργος

Απάντηση