Πώς χτίζονταν τα γεφύρια

Βίντεο: 
Πώς χτίζονταν τα γεφύρια

Απόσπασμα από το ντοκυμαντέρ "Τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας" (1987)
Σκηνοθεσία: Ν. Ταμιωλάκης, Κ. Αργύρης
Θύμηση: μαστορο-Πασχάλης Ζούνης (1898-1988)
Ερμηνεία: Αργύρης Πετρονώτης