Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

01. Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ. - Περί Πετρογέφυρων, Γεφυριών Ιστορίες, (Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, 2005).

02. Νίτσα Σινίκη-Παπακώστα - Πέτρινα Γεφύρια, (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2002).

03. Σπύρος Μαντάς - Πέτρινα Γεφύρια , (Σειρά Οι Θησαυροί Της Ελλάδας, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2007).

04. Αργύρης Δημητράκης - Τα Πέτρινα Γεφύρια Της Ελλάδας, (Αδάμ - Πέργαμος, 1999).

05. Σπύρος Μαντάς - Πέτρινα Γεφύρια Στη Βόρειο Ήπειρο, (Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων -Α.Γ.Η., 2008).

06. Σπύρος Μαντάς - Το Γεφύρι Και ο Ηπειρώτης, (Τεχνικές Εκδόσεις, 1990).

07. Αριστείδης Σχισμένος - Τα 55 Πέτρινα Γεφύρια Του Αράχθου, (Apiros Hora, 2001).

08. Εύη Μπεληγιάννη - Αναζητώντας Τα Πέτρινα Γεφύρια Της Ελλάδας, (Λιβάνης – Νέα Σύνορα, 2007).

09. Σπύρος Μαντάς - Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια, (Τεχνικές Εκδόσεις, 1984).

10. Γιώργος & Εύη Μπεληγιάννη – 1.500 Πέτρινα Τοξωτά Γεφύρια Της Ελλάδας, (Μίλητος, 2012).

11. Κώστας Βαρζώκας - Βίκος, Το Ωραιότερο Φαράγγι Της Ευρώπης, (Το Ζαγόρι Μας, 1985).

12. Στέφανος Παπαγεωργίου & Γιώργος Μακρής - Το Χερσαίο Δίκτυο Επικοινωνία Στο Κράτος Του Αλή Πασά Τεπελενλή, (Εκδόσεις Παπαζήση, 1990).

13. Κώστας Π. Λαζαρίδης - Το Ζαγόρι Και η Γυναίκα Της Πίνδου, (Μικρή Ζαγορίσια Βιβλιοθήκη, 1978).

14. Φρανσουά Πουκεβίλ - Ταξίδι Στην Ελλάδα Ήπειρος (Συλλογή, 1994).

15. Βασίλης Νιτσιάκος & Μιχάλης Αράπογλου - Τα Ποτάμια Της Ηπείρου, (Εκδόσεις Οδυσσέας, 2001)

16. Πρακτικά Α' Επιστημονικής Συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ. - Περί Πετρογέφυρων , 10 Εισηγήσεις & 1 Μουσική Αφήγηση - (Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, 2003).

17. Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.- Περί Πετρογέφυρων , Μαστόροι & Γεφύρια - (Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, 2009).

18. Αργύρης Πετρονώτης - Πέτρινα Γεφύρια στην Ελλάδα, ανάτυπο από τον τόμο Φύση και Έργα Ανθρώπων - (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, Β' Έκδοση, 2005).

19. Γιώργος Δ. Μακρής - Οι Γέφυρες στην Αρχαία Ελλάδα - (Αίολος, 2004).

20. Αργύρης Πετρονώτης - Βασίλης Παπαγεωργίου- Μαστόροι Χτίστες από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Τόμος Α' - (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε., 2008).

21. Τα Πετρογιόφυρα Της Ηπείρου . (Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου - Περιφέρεια Ηπείρου, 2013).

22. Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.- Περί Πετρογέφυρων , Το Γεφύρι της Άρτας & 6 ακόμη πετρογέφυρα - (Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, 2017).