Γεφύρι στην Παλιά Πυροσβεστική

Γεφύρι στην Παλιά Πυροσβεστική

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Γεφυρώνει το ποτάμι της πόλης στο φανάρι στην παλια πυροσβεστική. Είναι χτισμένο το 1827 σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στο κλειδί.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε μέσα στην πόλη, στο φανάρι στην παλια πυροσβεστική.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Κυρ, 19/01/2014
Νομός: 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κοινότητα: 
Ζάκυνθος
Χρονολογία: 
1827
Μορφή: 
Μονότοξο
Κατάσταση: 
Πολύ καλή
Επιγραφή: 
1827
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά