Γεφύρι Στον Αλυκανά

Γεφύρι Στον Αλυκανά

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ποτάμι της περιοχής, στο τέρμα του Αλυκανά και στην αρχή των Αλυκών.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε ακριβώς εκεί που τελειώνει ο Αλυκανάς και αρχίζουν οι Αλυκές.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Κυρ, 19/01/2014
Νομός: 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κοινότητα: 
Αλυκανάς
Μορφή: 
Μονότοξο
Άνοιγμα Τόξου: 
6,00 μ.
Μήκος Καταστρώματος: 
20,00 μ.
Κατάσταση: 
Πολύ καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 468
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά