Γεφύρι Του Κακού Ποταμού

Γεφύρι Του Κακού Ποταμού

Δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Κακό ποταμό. Χτίστηκε τη Βυζαντινή εποχή και μοιάζει πολύ με το γεφύρι που συναντάμε στο δρόμο Παροικιάς - Λευκών. Εως το 1950 αποτελούσε το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ Λευκών και Προδρόμου.

Ημερομηνία Καταγραφής: 
Σάβ, 16/03/2013
Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα: 
Λεύκες
Χρονολογία: 
14ος αιώνας μ. Χ.
Μορφή: 
Δίτοξο
Κατάσταση: 
Καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 536
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία
φωτο: Γιαννάκος Γιώργος & Λουκή Γεωργία