Νεώτερο Γεφύρι Της Νάουσας

Νεώτερο Γεφύρι Της Νάουσας

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Νάουσας και γεφυρώνει το ρέμα που εκβαλει σε εκείνο το σημείο.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε στο λιμάνι της Νάουσας.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Παρ, 15/03/2013
Νομός: 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα: 
Νάουσα
Υψόμετρο: 
5 μ.
Μορφή: 
Τρίτοξο
Κατάσταση: 
Πολύ καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 538
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος
Φωτο: Γιαννάκος Γιώργος