Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Στο Χωριό Λάμπου Μύλοι

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Στο Χωριό Λάμπου Μύλοι

Τμήμα του Ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μυτιλήνης. Αποτελέι συνέχεια του τμήματος του υδραγωγείου στη Μόρια. Είναι τετράτοξο και βρίσκεται έξω από το χωριό στην θέση Πασπαλά.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε έξω απο το χωριό στην θέση Πασπαλά.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Κυρ, 12/01/2014
Νομός: 
ΛΕΣΒΟΥ
Κοινότητα: 
Λάμπου Μύλοι
Χρονολογία: 
Μάλλον τέλος του 2ου ή αρχές του 3ου μ.Χ. αι.
Μορφή: 
Τετράτοξο
Κατάσταση: 
Καλή
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη